قیمت فروش خرید مبدل پایه مانیتور و تلویزیون مدل P-46